H Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού αποτελεί συνέχεια στην διοικητική δομή του κράτους και στην πραγματικότητα αποτελεί το μακρύ χέρι της κρατικής μηχανής για να φορολογεί διπλά και τριπλά τον πολίτη και να φορτώνει στο δήμο αρμοδιότητες χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση, απέχοντας κατά πολύ από την έννοια του λαϊκού θεσμού που ο πολίτης συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων για τα τοπικά ζητήματα.

H κυβέρνηση, αντί να καταργήσει τον «Καλλικράτη», που ήταν ο πρώτος μνημονιακός νόμος, διατηρεί τα βασικά του κομμάτια και φέρνει τον «Κλεισθένη I» συνεχίζοντας την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής

Στην περίοδο των μνημονίων, οι πόροι της ΤΑ έχουν περικοπεί κατά 65%. Η κεντρική εξουσία χρωστάει στην ΤΑ από την περίοδο 2010-2017 14 δις και δεν δείχνει καμμιά διάθεση να τα επιστρέψει.

Στο Μακροπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2022 προβλέπεται διεύρυνση της ανταποδοτικότητας για να φτάσουμε στο 70%.

Σήμερα η αναλογία ανταποδοτικών πόρων που καταβάλουν οι δημότες είναι 40 % και 60% είναι η κρατική χρηματοδότηση .

Η ΕΕ απαιτεί να γίνει 70% η συμμετοχή του δημότη και 30% η συμμετοχή του κράτους.

Η χρηματοδότηση προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα ΕΣΠΑ, ενώ οι πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι απειροελάχιστοι.

Είναι γνωστό ότι το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί έργα που αφορούν βασικές αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά έργα βιτρίνας ή έργα που εξυπηρετούν δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Η στενή σχέση του δήμου με τα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) επεκτείνεται με τον “Κλεισθένη” και τώρα πλέον οι δήμοι θα συμμετέχουν με κεφάλαιο σε ανώνυμες εταιρίες, όπου την πλειοψηφία των μετοχών μπορεί να κατέχει ο ιδιωτικός τομέας. Τέτοιες εταιρίες θα λυμαίνονται την διαχείριση των απορριμμάτων, την ενέργεια κ.α.

Νέα χαράτσια και αύξηση των Ανταποδοτικών Τελών περιμένουν τους δημότες με την ένταξη του πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που εισάγει ο «Κλεισθένης I», πέρα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού που έχουν επιβάλει μέχρι σήμερα.

Ακόμα θα εντάσσονται στο σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τα χρέη προς τους δήμους πάνω από 500 ευρώ.

Μπορούν ακόμα οι δήμοι να παραχωρούν την ακίνητη περιουσία τους σε ιδιώτες για αναπτυξιακούς τάχα σκοπούς.

Η μεταρρύθμιση «Κλεισθένης» είναι ενταγμένη στην γενικότερη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές όπως και οι προηγούμενες   και στοχεύει μέσω αυτής της μεταρρύθμισης να μετατραπούν οι δήμοι σε επιχειρήσεις, μετακυλίοντας τα βάρη στους δημότες.

Όχι μόνο δεν καταργεί το αντιλαϊκό και στο πνεύμα των μνημονίων θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη», αλλά το επεκτείνει και το συστηματοποιεί για ακόμα πιο μεγάλη εξυπηρέτηση των μνημονίων και των μεσοπρόθεσμων, η δε απλή αναλογική είναι ανέξοδο προκάλυμμα καπνού, για να θολώσει τα νερά.

Ο έλεγχος του κράτους στους ΟΤΑ είναι ασφυκτικός περισσότερο από ποτέ. Οι προϋπολογισμοί συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες, δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και κόβονται οι κρατικές επιχορηγήσεις.

Σε τελική ανάλυση η «μεταρρύθμιση» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  μέσω της επιβολής περισσότερων τοπικών φόρων, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας και της αυστηρής εποπτείας στοχεύει στην πλήρη κατάργηση αυτών των ελάχιστων που είχαν απομείνει από τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Δήμων.

Όμως προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη μιας άλλης μορφής τοπικής αυτοδιοίκησης με φιλολαϊκά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση του αριστερού κινήματος.

Μια τοπική Αυτοδιοίκηση με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα που θα χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα και καμία ανάμειξη των ιδιωτικών συμφερόντων.

Η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η κατάργηση των πελατειακών σχέσεων αποτελούν βασικές αρχές του κινήματος για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο σεβασμός των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αξιοποίησή τους για έργα που θα σχεδιάζει και θα εκτελεί ο δήμος με το δικό του δυναμικό είναι επίσης βασικά στοιχεία μιας φιλολαϊκής δημοτικής πολιτικής γιατί θα απαλλάσσει το δημότη από πρόσθετα οικονομικά βάρη.

Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πρέπει να αποτελούν σταθερή διεκδίκηση.

Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στον προγραμματισμό και την λήψη των αποφάσεων πρέπει επίσης να είναι σημαντικό στοιχείο μιας φιλολαϊκής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες μιας δημοτικής αρχής με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, θα πρέπει ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια, η απόκτηση ελεύθερων χώρων για κοινωφελή χρήση, η ανάπτυξη παραδοσιακών οικισμών, η διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς την ανάμειξη των ιδιωτικών εταιριών και γενικά τα έργα που θα προάγουν τον πολιτισμό και την ποιότητα της ζωής του δημότη να είναι στην πρώτη γραμμή χωρίς οικονομική επιβάρυνσή του.

Ο αγώνας για μια τοπική αυτοδιοίκηση με φιλολαϊκό πρόσωπο θα πρέπει να συνδέεται και με τον αγώνα για μια άλλη πολιτική σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας που θα απελευθερώσει τη χώρα από την υποδούλωσή της στους ευρωπαίους κεφαλαιοκράτες.