Διευκρίνιση- γνωστοποίηση.

Στην ανακοίνωση των συμμετεχόντων στην Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης περιλαμβάνεται και ο  Συντονισμός Κομμουνιστικών Δυνάμεων.

Η Κίνηση Κομμουνιστών Εργατικός Αγώνας, παρότι συμμετέχει στον Κομμουνιστικό Συντονισμό, δεν παίρνει μέρος στην Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης για το λόγο ότι έχει σοβαρές διαφωνίες