Παρουσιάζει ο Γιάννης Ρουσιάς.

Όλοι θεωρούμε τις ΗΠΑ ως ένα άκρως συντηρητικό μόρφωμα, στο οποίο η αριστερά δεν έχει θέση. Η κατάσταση δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Στη μελέτη του αυτή ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, όταν, με επίκεντρο τους μετανάστες από την Ευρώπη και με αφορμή και επίκεντρο την οχτωβριανή επανάσταση, δημιουργήθηκε ένα αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα που προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στο μεγαλύτερο καπιταλιστικό κράτος.

Μέσα στο κίνημα αυτό ο συγγραφέας μελετά επισταμένως τον ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες από το 1900 έως και την οριστική αφομοίωσή τους λίγο μετά την έναρξη του ψυχρού πολέμου. Μελετά τις σχέσεις τους με τους κομμουνιστές που προέρχονται από άλλες χώρες και τους Έλληνες που έμειναν και αγωνιζόντουσαν στην Ελλάδα.

 

(από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης)